"Τα διδάγματα του παρελθόντος ας γίνουν 'πατήματα' του παρόντος στον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον"Από τον Σεπτέμβριο 2014 ο συντάκτης μετοικεί στο Hull της Μ.Βρετανίας ως διδακτορικός ερευνητής του University of Hull-School of Law & Politics.
Το παρόν blog δεν θα ανανεώνεται αλλά παραμένει ενεργό για χάρη των φίλων σπουδαστών του ΕΑΠ που μπορεί να βοηθηθούν από τις δημοσιευμένες εργασίες και τις βιβλιογραφικές πηγές στην εκπόνηση των δικών τους εργασιών.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 2000, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη. Στόχος του Κέντρου υπήρξε η προώθηση της έρευνας, της διδασκαλίας και της ενημέρωσης στα ευρωπαϊκά θέματα. Ειδικότερα, επικεντρώθηκε σε διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διπλωματία.
Μετά την επανενεργοποίησή του το 2009, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση και στην επικαιροποίηση της μελέτης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, όπως αυτό προκύπτει από την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβώνας και από τις εξελίξεις στην πολιτική της διεύρυνσης και στην Πολιτική Γειτονίας. Παράλληλα, εξετάζει τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον και την ελληνική ευρωπαϊκή και εξωτερική πολιτική.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κέντρο ενισχύει και εξειδικεύει το πεδίο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης με στόχο την αναθέρμανση και ενεργοποίηση του ακαδημαϊκού και δημόσιου διαλόγου σε δύο βασικές κατευθύνσεις: τη Διακυβέρνηση της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Πολιτική της Ελλάδας.
Μετά την ανανέωση της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σεπτέμβριο 2010, που αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση και αναγνώριση εκ μέρους της ΕΕ προς το Πανεπιστήμιό μας, το ΕΚΠΑ παραχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet το νέο του χώρο στην οδό Κλεομένους 22Α, 10675 Αθήνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ερευνητών και προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή των συμμετεχόντων. Τα σεμινάρια αποσκοπούν στην κατάρτιση των συμμετεχόντων και στην απόκτηση ερευνητικών δεξιοτήτων σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό και διεθνές περιβάλλον καθώς και στην πρακτική εφαρμογή των αποκτηθεισών γνώσεων (policy-oriented seminar). 

 www.jmc.uoa.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένω τα σχόλια σας και τις παρατηρήσεις σας.